Psycho Digest (Digestive) Description for Physicians

Günümüzde, tüm Türkiye'de gereksiz ilaç kullanımının çok fazla orandadır ve maalesef doğru istatistikler henüz mevcut değildir. Kimyasal ilaçların yarattığı sağlık ve tehlike mesafesi göz açıp kapayana kadar çünkü ilaçların miktarında veya kullanımında küçük bir değişiklik birçok soruna ve bazen onarılamaz risklere neden olabilir. Öte yandan günümüzde diklofenak, ibuprofen, indiosite, aspirin gibi kimyasal ilaçların aşırı derecede tüketimi nedeniyle mide ülserleri gibi sindirim problemlerinin yaygınlığı artmaktadır

Psycho-Digest, damıtık bitkisel sindirim sistemi problemlerinin tedavisi için Parsi Teb A.Ş., tarafından modern bilimsel yöntemlere dayanarak 9 farklı tıbbi bitkiden, Aloysia triphlla, Citrus aurantium, Echium amoenum, Melissa officinalis, Lavandula stoechas, Valeriana officinalis, Viola odorata, Cinnamomum zelanic ve Salix alba, üretilmiştir. Her 100 ml Psycho-Digest, valerat, citronella, limonene, violet, salicin, linalil asetat, linalool ve sinamaldehid, içerir (Belirtilmelidir sindirim sistemi problemlerinin tedavisinde etkili olan her bir bileşen bitkinin uçucu yağı ifade edilmiş).

Bu damıtık bitkisel ürünün uygulamaları şu şekildedir: Reflü tedavisi, mide rahatsızlıkları tedavisi, mide ülseri tedavisi, inflamatuvar barsak hastalığının tedavisi, crohn hastalığının tedavisi, ülseratif kolit tedavisi, gastrointestinal enfeksiyonların tedavisi, iştahsızlık ve kabızlık tedavisi.

Klinik testlerin ilk aşamaları, pılot deneme ile kaç kez yapıldı. Bu amaç için ürün, hastaların diyetinde takviye olarak kullanıldı. Tekrarlanan kontroller sonucunda bu ürünün sindirim sistemi problemleri olan hastalarda pozitif etkisi kanıtlandı. Bu ürünün doktorlar ve hastalar tarafından başarı oranı hakkındaki araştırmalar ve raporlara göre, test edilen insanların %80'inde, diyet alarak hastalığın semptomlarını tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu ürünün diğer insanlar için minimum performansı, sindirim sistemi hastalığının ilerlemesini önlemek olmuştur.

Bu ürün günde 1 bardak (80-100 ml) öğle yemeğinden 2 saat önce tüketilir, ilaç almak için en uygun zaman susuzluğun yüksekliğindedir (susuz hasta ürünü daha fazla emebilir). Belirtilmelidir Psycho-Digest'in kullanım süresi ve mükemmel sonuca ulaşmak için, kişinin hastalıklarının süresi, diğer hastalıkların varlığı veya yokluğu, hastanın yaşı, gözlem ve hastalığın derecesine bağlıdır. Genel olarak orta düzeyde bir hastalık için, süre bir aydır. Bu ürün kabızlığı olan kişiler için tavsiye edilmez.


Psycho-Digest'in Farmakolojik Etkileri ve Eetki Mekanizması

Mide Ülseri

Mide ülseri dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Mide ülseri patofizyolojisi, bazı faktörler (asit, pepsin ve helicobacter pylori) ve bağışık faktörleri (sümük, prostaglandinler, biyosidler, nitrik asit, büyüme hormonu ) arasındaki dengesizliktir.

Mide mukozası büyük miktarda prostaglandin içerir. Bu araşidonik asit metabolitleri, bikarbonat ve sümük salımını düzenler, ayrıca paryetal hücrelerin salgılanmasını da inhibe eder. Öte yandan, mukozal kan akımı ve epitel hücrelerinin restorasyonu için önemlidir (Quirantes-pine et al., 2009). Psycho-Digest'te bulunan bileşikler, muhtemelen fizyolojik sistemi uyararak, bikarbonat salgılanmasını artırır, mide çevresini alkalik eder, fazla asidi nötralize eder ve pH'ı artırır.

Verbosaccoside kombinasyonu gastrin sekresyonunu ve paryetal hücrelerinin asit salgısını azaltır. Ve yüksek ihtimalle gastrin üzerindeki sekresyon engelleyici etkileri H+ - K+ ATPase pompa inhibisyonuna bağlıdır (Singh et al, 2010).

Tanen ve flavonoidler gibi polifenolik bileşikler, mide mukozası üzerinde koruyucu etkilere sahiptir. Antioksidan özelliklere sahip olan flavonoidler, serbest radikalleri nötralize ederler ve ülserlerin inhibisyonuna yardımcı olurlar. Diğer taraftan, lipolizi inhibe ederek, nekrotik ajanın mide mukozası içine nüfuz etmesini inhibe ederler. Aynı zamanda derin nekrotik ülserleri giderir ve epitelyumun geniş laminasyonu önlerler (Parihar et al., 2004).

Flavonoidler, düşük molekül ağırlıklı lipoproteinlerin oksidasyonunu, trombosit agregasyonunu ve bağışıklık hücrelerinin stabilitesini önlenmesi gibi geniş bir farmakolojik etkilere sahiptir. Bu nedenle, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, viral enfeksiyonları, şişkinlik ve mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır (Ghassemi Dehkordi, 1997).

Psycho-Digest'te yer alan bileşiklerden biri müsilajdır. Pektinden yapılan müsilaj koruyucu tabaka derin nekrotik ülserleri ortadan kaldırabilir ve epitelyumun geniş laminasyonu önleyebilir (Meshkatalsadat et al., 2011).

Mucilajların diğer tıbbi özelliklerinden biri de mide yanmasını önleyen özellikleridir. Bu bileşikler, mide zarında bir koruyucu tabaka sağlar ve tahriş edici maddelerin mide yüzeyi üzerindeki etkilerini önler. Bu yüzden, gastrointestinal yaraları ve boğazdaki mukoza zarlarının enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılırlar (Tyler, 1982). Tanninler, Kanama durdurucu özelliklerinden dolayı, sindirim sistemi kanaması ve yüzeysel kanamalarda kullanılır. Bu durumda yüzey tabakası proteinleri ile çökelir ve alttaki dokuları restore edilir. Psycho-Digest'te bulunan C vitamini, antioksidan olarak serbest radikallerin yayılmasını önler.

Gastrointestinal motilitede değişiklik, ülserin yayılımında veya inhibisyonunda önemli bir role sahiptir. Düz kas genişlemesi, sümük için koruyucu bir faktördür. Bu genişleme mide mukoza zarının açılmasına neden olur ve stimülasyon bölgesinin genişliğini artırır ve sonuç olarak asidin mukoza üzerindeki etkisi azalır (Funes et al., 2009). Psycho-Digest'te bulunan bileşikler, gastrointestinal sistemin düz kasları üzerinde antispazmodik ve antikolinerjik etkilere sahiptir, bu da muhtemelen mide asidi salgısını azaltan vagus sinir sisteminin kolinerjik reseptörlerinin blokajı ile ilgilidir (Pastorelli et al., 2012).

Bu ilacın etkilerinden biri, antiülser etkisidir. Bu da muhtemelen, yapışkan bir koruyucu tabaka oluşturarak hidrojen iyonunun serbest kalmasını engelleyen asit ve pepsinlerin koruyucu rolüne bağlıdır. Böylece bu tabaka, asidin mide mukozası üzerindeki etkisini önler ve mide ülserlerinin tedavisinde etkili olabilir.

İlacın içindeki bileşikler, bir tür antiülser ajanı olarak endojen sekresyonunu salabilirler. Ayrıca Psycho-Digest, glikoprotein artırma mekanizması ile ve pepsinojen aktivasyonunu zayıflatarak mide ülserlerini tedavi etmek için terapötik etkilerini uygularlar. Bu üründe bulunan bileşikler miyozin ve glutatyon miktarını artırır ve midede histamin miktarını azaltır, bu da gastrointestinal ülserlere karşı önemli bir koruma sağlar (El-Dakhakhny et al, 2000).

Antiinflamatuar Barsak Etkileri

Bağırsak iltihabı aşırı aktif oksijenasyona bağlı (O2) inflamatuar bir hastalıktır. Polifenoller, antioxidative ve antiinflamatuar özelliklere sahip olan ana maddelerdir ve bağırsak iltihabının önlenmesinde önemli rol oynarlar.

Psycho-Digest'te bulunan bileşikler, bağışıklık sistemini güçlendirerek ve patojenlerin neden olduğu iltihaplanmayı azaltarak bağışıklık sisteminin tepkilerini düzenler ve inflamatuar sitokinlerin üretimini önler (Brenner, 2009). Ayrıca bu ilacın içindeki salisin, salisin metabolizmasından sonra salisilik aside dönüşür. Salisilik asit, antiinflamatuar etkilere sahiptir (Bonaterra et al., 2010).

Verbaskoz (phenylpropanoid glucoside) serbest radikalleri ortadan kaldırır ve lipit peroksidasyonunu inhibe eder. İlaçta bulunan verbaskoz'un sinir koruyucu mekanizması, sindirim faktörlerini düzenlemede ve gen ekspresyonunu düzenlemede etkilidir bu da inflamasyonla ilişkili reseptörleri azaltır (Esposito et al., 2010).

Gama linoleik asit (GLA), hodan, söğüt ve menekşede bulunan doymamış bir yağ asididir. GLA, antiinflamatuar ve bağışıklık düzenleme özelliklere sahip olan bir prostaglandin ön ilacı olan dihomogamalinoleik aside metabolize edilir. 15-hidroksil türevinin aktivasyonu yoluyla GLA'nın kullanımının artırılması, araşidoniklerin lökotrienlere dönüşümünü bloke eder ve PGE2 ve LTS'nin rekabetçi bir inhibitörü olarak hareket eder ve böylece inflamasyonu inhibe eder (Belch et al., 2000).

Anti-Crohn

Crohn hastalığı, gastrointestinal sistemin çeşitli kısımlarını ağızdan anüse kadar etkileyebilen inflamatuar bir bağırsak hastalığıdır. Bu hastalık bağırsağın tüm katmanlarını etkileyebilir ve hatta fibrozise neden olabilir. Crohn hastalığı ve sinir sistemi arasında yakın bir ilişki vardır, çünkü vücut ve beyin üyeleri doğrudan iletişim içerisindedir, duygusal stres crohn hastalığı veya diğer herhangi bir kronik hastalığın semptomlarını etkileyebilir ve stresler sırasında bu reaksiyonlar yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, Psycho-Digest'in sinir sistemini iyileştirme üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, bu hastalığın tedavisi için de yararlı olabilir.

Depresyon ve anksiyetenin sindirim sistemi üzerindeki etkisinin mekanizması, kortizol stres hormonunu serbest bırakarak sindirim sürecini durdurur. sindirilmemiş gıdalar ve toksinler, bağırsak sızıntısı yoluyla kan dolaşımına girer ve sonra bağışıklık sistemi tarafından istila edilir, böylece sitokinleri serbest bırakır ve sonuçta sindirim sisteminin çeşitli bölümlerinde iltihap ve şişmeye neden olur.

Araştırmalar escherichia coli bakterisinin (Escherichia coli) crohn hastalığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, Psycho-Digest'te bulunan aktif bileşenlerin olumlu etkileri göz önüne alındığında, Escherichia coli de dahil olmak üzere gastrointestinal bakterileri kontrol etmekte, bu hastalığın tedavisinde kullanılabilir.

Ülseratif kolit

Ülseratif kolit, kalın bağırsağı özellikle retrograd (kolon) ve rektumu (rektum) etkileyen inflamatuar bağırsak hastalığıdır. Hastalığın ana sebebi bakteri ve virüsdür. Ayrıca stres ve kentsel çevrede yaşamak da hastalığı şiddetlendirebilir.

Psycho-Digest'in antibakteriyel ve viral etkileri ve stres ve anksiyeteyi azaltmada olumlu etkisi nedeniyle, ülseratif kolitin etkilerini azaltmada önemli bir role sahiptir. Ayrıca Psycho-Digest, bağışıklık tepkilerini azaltarak, metabolizma üzerindeki etkisi ve kan glikozunu düşürerek hastalığı iyileştirir.

İlaç bileşiklerindeki C vitamini, adrenal kortikosteroid hormonlarının üretim miktarını azaltır. Bu hormonlar sindirim sistemi ve bağışıklık sisteminde zayıflatıcı bir faktördür. Diğer taraftan, C vitamini antioksidan özelliklerinden dolayı lenfoid dokuları korur ve etkililiğini artırarak bağışıklık sistemini geliştirir (Kasapidou, 2014).

İlacın içinde mevcut olan bileşikler iltihaplanmayı azaltır, , bu da lipoksijenaz yolundaki araşidonik asit metabolitlerini azaltarak (Sheng et al., 2002), hem de siklooksijenaz yolunu inhibe ederek ve kolonda prostaglandin üretiminin azaltarak iltihaplanmayı kontrol eder.

Gastrointestinal Enfeksiyonları

Bağırsak virüsleri, özellikle insan nörovirüsleri, gelişmiş ülkelerde gıda kaynaklı hastalıkların en önemli nedenidir.

Araştırmacılar, Psycho-Digest'te kullanılan tarçın uçucu yağında bulunan bileşiklerin bakteriyofaj T4'ün inaktivasyonu yoluyla, nörovirüslerle kontamine olmuş gıdaların tüketiminden kaynaklanan gastrointestinal enfeksiyonların azalttığına inanmaktadır (Azizkhani, 2016).

Bu ilacın bileşiklerindeki hydroxy cinnamaldehyde, inflammatory –nf kappaβ'yı inhibe ederek nitrik oksit üretimini önler ki bu, iltihaplı bağırsak ve mide enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Psycho-Digest antimikrobiyal, antioksidan, antifungal ve antiprotozoal etkilere sahiptir. Bu üründe bulunan bileşiklerin, cinnamaldehyde'in etkisinin neden olduğu psödomonas aeruginosa, enterococcus faecalis, stafilokok aureus, salivary epidermal staphylococcus, vibrio parahyeloticus'e karşı antimikrobiyal etkileri vardır (Makobongo, 2014).

Psycho-Digest'teki cinnamaldehyde, ögenol ve çeşitli terpen bileşikleri, Helicobacter pylori'ye karşı antibakteriyel özelliklere sahiptir ve mide ülseri, oniki parmak bağırsağı ülseri ve mide kanseri hastalarının tedavisinde etkilidir (Shafaghi, 2005).

Sinir Sistemi ile İlgili Gastrointestinal Hastalıklar

Fenolik bileşikler (fenolik asitler ve flavonoidler) doğal olarak redoks reaksiyonunu (yükseltgeme-indirgeme) reaktif eden bir antioksidan aktiviteye ve hem de demir şelat yapıcı ajanına sahiptirler.

Ayrıca, cinnamaldehit, gamma agglutinum, estrogen azogol, ergo-trypenol, campanecistrol, epicatechin, corridine, syringic asit, cinnamic asit, kumarin ve vanillic asidi aktif bileşenleri, tekli oksidanları nötralize ederek oksijenin konsantrasyonunu azaltır. Bu aktif bileşenler ara ve katalizör metal iyonlarıyla birleşerek onları ortadan kaldırır, polar faz ve lipit fazında, başlatıcının serbest radikallerini ortadan kaldırabilirler ve zincir reaksiyonlarını durdurabilirler (Suhaj, 2006). Ayrıca çift katmanlı hücre zarındaki lipoprotein parçacıklarından alfa-tokoferolgeri dönüştürebilirler ve onu aktif bir antioksidan formuna çevirebilirler. Öte yandan, birçok okside edici enzimi inhibe edebilirler (Dorman, 2003). Böylece sinir sistemi bozukluklarının yol açtığı sindirim bozukluklarının tedavisinde faydalı olabilirler.

Enterik sinir sistemi (ENS): Enterik sinir sistemi yarı özerk olarak davranır ve doğrudan düz kaslara, endovasküler hücrelere ve kan damarlarına etki eder ve serotonin ile ilişkili sekresyonları ve hareketleri kolaylaştırır. Serotonin, bağırsak hareketleri ve bağırsak salgılarının düzenlenmesinde etkilidir (Longstreth, 2006). Toplam serotoninin %95'i gastrointestinal kanalda ve beyinde yaklaşık %5'tir. Serotonin, öncelikle enterokromafin hücreler ve daha az ölçüde sinir hücreleri ve mast hücreleri tarafından serbest bırakılır (Longstreth, 2006). Endoplazmik reticulumun iç kısmının uyarılması, serotonin salınımını kolaylaştırır ve peristaltik refleksleri aktive eder. Bağırsakların endoplazmik reticulum içindeki bazı içerikleri hareket ettirerek, serotonin salınımı başlar ve bağırsaktaki nöronları aktive eder. Bu nöronlar, sinir ağındaki iç nöronlarla mukustan önce sinaps yaparlar. Bir sinyal iletim kaskadı oluşumu, bağırsak içeriğinin yakın ucundaki düz kasların kasılmasını ve nihayetinde uzak ucunda bulunan kasların geri dönüşünün sakinleşmesini kolaylaştırır. Böylece, bağırsak içeriği tek taraflı ileri doğru hareket eder ve sindirim sorunları giderilir. Öte yandan, stres koşullarında serotonin seviyelerinin düşmesi göz önüne alındığında, violet, linalil asetat, cinnamoy amoedis ve valyotriampolamide gibi ilaçtaki bileşikler stresi azaltmada önemli ölçüde rol oynar (Halford, 2003). Bu nedenle, ilaç kullanımı ve serotonin seviyelerinin artması ile sindirim sistemi hastalıkları riski de azalır.

Kabızlık Tedavisi

Kabızlık bir hastalık değildir, ancak farklı nedenlerin bir işareti olabilir. Bu durum kalıtsal, endokrin sistemde bozukluklar, sinir sistemi hastalıkları, kalın bağırsak hastalıkları veya ilaç ve toksinlerin etkileri olabilir. kalın bağırsağın hareketlerini azaltmak, defekasyon frekansı azaltmak, fekal hacmini azaltmak ve sertliğini artırmak kesinlikle kabızlığa neden olur. Kabızlık, kolonda uzun süre devam eden fekal dehidrasyon nedeniyle oluşur.

Psycho-Digest'te bulunan müsilaj, kolonun iç kısmında su ve elektrolitlerin birikmesine neden olur ve böylece bağırsak hareketlerini artırır. Bu bileşikler, mukusun geçirgenliğini artırır ve böylece suyun gözeneklerden geçmesine izin verir.

Ayrıca bu bileşikler prostaglandinlerin ve cAMP'nin sentezini artırır, böylece su ve elektrolitlerin salınımını artırır.

Bu ürünün bir başka etkisi, kalın bağırsakta sinüzoidların ve rhein anthrone adlandırılan diğer aktif metabolitlerin varlığıdır. Bu bileşikler kalın bağırsağın alt kısımlarını etkiler. Psycho-Digest'i kullandıktan ve onu sindirim sistemi tarafından emdikten sonra, serbest aktif antrakinonlar kalın bağırsakta salgılanır. Bu bileşiklerin performansı nedeniyle, suyun ve elektrolitlerin kalın bağırsaktan emilimi azalır ve bağırsak içeriğinin hacmi ve basıncı artar. Bu durum, kalın bağırsağın hareketini uyarır, krampları ortadan kaldırır ve defekasyona neden olur (Laitinen, 2007).


Kaynaklar

 • Alarcon, G., C. N. Guy, C. D. Binnie, S. R. Walker, R. D. Elwes, and C. E. Polkey. "Intracerebral propagation of interictal activity in partial epilepsy: implications for source localisation." Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 57, no. 4 (1994): 435-449.
 • Azizkhani, M., and F. Tooryan. "Antimicrobial Activities of Probiotic Yogurts Flavored with Peppermint, Basil, and Zataria against Escherichia coli and Listeria monocytogenes." Journal of food quality and hazards control 3, no. 3 (2016): 79-86.
 • Behl C. Alzheimer›s disease and oxidative stress: implications for novel therapeutic approaches. Prog Neurobiol. 1999; 3: 301-23.
 • Bonaterra, G. A., E. U. Heinrich, O. Kelber, D. Weiser, J. Metz, and R. Kinscherf. "Anti-inflammatory effects of the willow bark extract STW 33-I (Proaktiv®) in LPS-activated human monocytes and differentiated macrophages." Phytomedicine 17, no. 14 (2010): 1106-1113.
 • Brenner, Hermann, Dietrich Rothenbacher, and Volker Arndt. "Epidemiology of stomach cancer." Cancer Epidemiology: Modifiable Factors (2009): 467-477.
 • Dorman, HJ Damien, Müberra Koşar, Kirsti Kahlos, Yvonne Holm, and Raimo Hiltunen. "Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars." Journal of agricultural and food chemistry 51, no. 16 (2003): 4563-4569.
 • El-Dakhakhny, M., M. Barakat, M. Abd El-Halim, and S. M. Aly. "Effects of Nigella sativa oil on gastric secretion and ethanol induced ulcer in rats." Journal of ethnopharmacology 72, no. 1 (2000): 299-304.
 • Esposito, Luigi, and Fernando Pérez. "The global addiction and human rights: Insatiable consumerism, neoliberalism, and harm reduction." Perspectives on Global Development and Technology 9, no. 1-2 (2010): 84-100.
 • Funes, L., S. Fernández-Arroyo, O. Laporta, A. Pons, E. Roche, A. Segura-Carretero, A. Fernández-Gutiérrez, and V. Micol. "Correlation between plasma antioxidant capacity and verbascoside levels in rats after oral administration of lemon verbena extract." Food Chemistry 117, no. 4 (2009): 589-598.
 • Ghassemi, N., M. Azadbakht, and Sh Sabzevari. "Phytochemical Analysis of Essential Oil of Citrus bigardia L Growing in Shiraz." DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 7, no. 1 (1997): 23-28.
 • Halford, Nigel G., Sandra Hey, Deveraj Jhurreea, Sophie Laurie, Rowan S. McKibbin, Matthew Paul, and Yuhua Zhang. "Metabolic signalling and carbon partitioning: role of Snf1‐related (SnRK1) protein kinase." Journal of Experimental Botany 54, no. 382 (2003): 467-475.
 • Kasapidou, E., I. Giannenas, P. Mitlianga, E. Sinapis, E. Bouloumpasi, K. Petrotos, A. Manouras, and I. Kyriazakis. "Effect of Melissa officinalis supplementation on growth performance and meat quality characteristics in organically produced broilers." British poultry science 55, no. 6 (2014): 774-784.
 • Laitinen, Olli H., Henri R. Nordlund, Vesa P. Hytönen, and Markku S. Kulomaa. "Brave new (strept) avidins in biotechnology." Trends in biotechnology 25, no. 6 (2007): 269-277.
 • Longstreth, George F., W. Grant Thompson, William D. Chey, Lesley A. Houghton, Fermin Mearin, and Robin C. Spiller. "Functional bowel disorders." Gastroenterology 130, no. 5 (2006): 1480-1491.
 • Makobongo, Morris O., Jeremy J. Gilbreath, and D. Scott Merrell. "Nontraditional therapies to treat Helicobacter pylori infection." Journal of Microbiology 52, no. 4 (2014): 259-272.
 • Meshkatalsadat, Mohammad Hadi, Abdoul Hamid Papzan, and Ali Abdollahi. "Determination of bioactive volatile organic components of Lippia citriodora using ultrasonic assisted with headspace solid phase microextraction coupled with GC-MS." Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 6, no. 1 (2011): 319-323.
 • Pastorelli, Gianluca, Tanja Trafela, Phillip F. Taday, Alessia Portieri, David Lowe, Kaori Fukunaga, and Matija Strlič. "Characterisation of historic plastics using terahertz time-domain spectroscopy and pulsed imaging." Analytical and bioanalytical chemistry 403, no. 5 (2012): 1405-1414.
 • QuKhorasan Razavi, Irantes-Piné, R., L. Funes, V. Micol, A. Segura-Carretero, and A. Fernández-Gutiérrez. "High-performance liquid chromatography with diode array detection coupled to electrospray time-of-flight and ion-trap tandem mass spectrometry to identify phenolic compounds from a lemon verbena extract." Journal of Chromatography A 1216, no. 28 (2009): 5391-5397.
 • Shafaghi, Khosro, Zalilah Mohd Shariff, Mohd Nasir Mohd Taib, Hejar Abdul Rahman, Majid Ghayour Mobarhan, and Hadi Jabbari. "Parental body mass index is associated with adolescent overweight and obesity in Mashhad, Khorasan Razavi, Iran." Asia Pacific journal of clinical nutrition 23, no. 2 (2014): 225-231.
 • Sheng, G., Pu, X., Lei, L., Tu, P., Li, C. 2002. Tubuloside B from Cistanche salsa rescues the PC12 neuronal cells from 1-methyl-4-phenylpyridinium ion-induced apoptosis and oxidative stress.
 • Singh, P., N. S. Tomer, S. Kumar, and D. Sinha. "MHD oblique stagnation-point flow towards a stretching sheet with heat transfer." International Journal of Applied Mathematics and Mechanics 6, no. 13 (2010): 94-111.
 • Suhaj, Milan. "Spice antioxidants isolation and their antiradical activity: a review." Journal of food composition and analysis 19, no. 6 (2006): 531-537.
 • Tyler, Tom R., and Renee Weber. "Support for the death penalty; instrumental response to crime, or symbolic attitude?." Law and Society Review (1982): 21-45.

İletişim

Sevgili dostlar iletişim hatlarımız her zaman soruları cevaplamaya ve görüşlerinizi almaya hazırdır. Bize yazın. Görüşlerinizi özenle değerlendirerek en kısa sürede size bilgi verelim. Bize mesajınızı göndermek için lütfen aşağıdaki formu kullanın.

E-Posta

Müşteri Bölümü: clients@parsiteb.com Hekimler Bölümü: physicians@parsiteb.com Bayiler Bölümü: resellers@parsiteb.com

İletişim Hattı

Müşteri Bölümü:

Telefon: (+98) 71-38306090

Hekimler Bölümü:


Telefon: (+98) 51-37648693
Cep Telefonu: (+98) 915-6510022

Bayiler Bölümü:


Telefon: (+98) 51-37648693
Cep Telefonu: (+98) 915-6510022

Adres

Bozorgmeher Cad. 15Yasaman sok,
Sajad Bulvarı. No:18., Mashhad,
Khorasan Razavi, Iran