Doktorlar İçin Acıklama

Tıbbi bitkiler, çeşitli etkili bileşenlerinden dolayı, birçok hastalığın tedavisinde, özellikle sindirim problemlerini tedavi etmek için kullanılabilir. Etkin maddeler birbirlerini etkilemeden veya müdahale etmeden kendi uygulamalarına sahip olabilirler. İlacın içindeki maddeler, bağırsak bakterileri üzerinde inhibitör etkisi nedeniyle karın şişkinliği ve mide ve bağırsak gazını azaltır. Bu bileşikler bağırsak spazmında da etkilidir.

Pedia-Cramps, damıtık bitkisel çocuklar ve bebeklerde kolik ve diğer sindirim problemlerinin tedavisi için Parsi Teb A.Ş., tarafından modern bilimsel yöntemlere dayanarak 10 farklı tıbbi bitkiden, Thymus vulgaris, Platanus orientalis, Salix alba, Mentha pulegium, Malva sylvestris, Trachyspermum copticum, Hyssopus officinalis, Echium amoenum, Ziziphus zizyphus ve Mentha piperita, üretilmiştir. Her ml Pedia-Cramps, mentol, pinocamphone, timol, salisin, antosiyanin, anetol, 1,8 sineol, fitol içerir (Belirtilmelidir çocuklar ve bebeklerde kolik ve sindirim problemlerinin tedavisinde etkili olan her bir bileşen bitkinin uçucu yağı ifade edilmiş).

Bu damıtık bitkisel ürünün uygulamaları şu şekildedir:
Bebeklerde kolik tedavisi, çocuk sindirim sistemini hızlandırmak, çocuklarda şişkinlik ve huzursuzluk tedavisi, hazımsızlık tedavisi, mide bulantısı önleyici, mide asidi fazlalığı tedavisi, reflü tedavisi, ağrı kesici ve mide mukozası korumak

Klinik testlerin ilk aşamaları, pılot deneme ile kaç kez yapıldı. Bu amaç için ürün sindirim problemleri olan bebekler ve çocukların diyetinde tedavi etmek için kullanıldı. Tekrarlanan kontroller sonucunda bu ürünün olumlu etkileri bebek ve çocukların sindirim problemlerini tedavi ettiği kanıtlandı. Bu ürünün doktorlar ve hastalar tarafından başarı oranı hakkındaki araştırmalar ve raporlara göre, test edilen bebekler ve çocukların %80'inde hastalığın semptomlarını tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu ürünün diğer insanlar için minimum performansı, çocuklar ve bebeklerde sindirim hastalığının ilerlemesini önlemek olmuştur.

İlaç uygulaması:

Bebekler: Günde maksımum 2 kez (her seferinde 10 ml)
Çocuklar: Günde maksımum 2 kez (her seferinde 30 ml)


Pedia-Cramps'ın Farmakolojik Etkileri ve Etki Mekanizması

Reflü Tedavisi

Bebeklerde en sık görülen hastalıklardan biri reflü hastalığıdır. Reflü hastalığı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır ve genellikle yedikten sonra reflü yemek borusuna nin alt kısmında yanma hissi yaratır. Bu hastalık çocuklarda ve bebeklerde bulunur ve bir çok durumda reflü tedavi etmek için kimyasal ilaçlar kullanılır. Ancak en etkili tedavilerden biri Pedia-Cramps'ın bitkisel bir ilaç olarak kullanılmasıdır.

Bu hastalık yetişkinlerde de sık görülür ve göğüs ağrısı, astım, gırtlak iltihabı, diş çürümesi ve sinüzit gibi hastalıklarda önemli bir rol oynar ve kanama, yemek borusu daralması, bağırsak metaplazisi ve yemek borusu adenokarsinon gibi komplikasyonların ortaya çıkma olasılığı artırır.

Bu üründeki bileşenler üst gastrointestinal sistemi iyileştirerek mide içeriğinin yemek borusuna dönüşü (reflü), mide ekşimesini ve gastroparezi önler ve hazımsızlığı tedavi eder.

Bu ürün sindirim sistemindeki kolinerjik sinirlerden asetilkolin salgılar. Böylece, Pedia-Cramps alt özefagus sfinkterinin aktivitesini ve büzülmesini artırır ve gastrik boşalmayı hızlandırır, bu da bağırsak geçişi için daha kısa bir süre sağlar.

Diğer bir yandan, Pedia-Cramps de kullanılan bileşikler, mide ekşimesi azaltarak, reflü semptomlarını iyileştirir ve yemek borusunun iyileşmesini sağlar.

Bu nedenle, belirtilen maddelere göre Pedia-Cramps, asit ve pepsin sekresyonunu azaltmada iyi bir potansiyele sahiptir ve bu iki maddenin yemek borusunda hasara neden olmakta önemli rolünden dolayı, bu ilacın reflü tedavisi için yüksek bir potansiyele sahiptir.

Şişkinliğe Karşı

Şişkinlik, özellikle bebeklerde sindirim sisteminin en sık görülen bozukluklarından biridir. Şişkinlik nedeniyle gaz birikmesi, karın genişlemesine neden olur, böylece diyafram yukarı doğru basılır ve akciğer genişlemesini azaltır. Çoğu durumda şişkinlik, fonksiyonel bir hastalık olarak kabul edilir.

Pedia-Cramps içindeki nane, alt özefagus sfinkterini gevşeterek düz kasları önler ve sindirim sistemi düzenler, dolayısıyla bu ürünun şişkinliğe Karşı ve sindirim etkileri vardır. Araştırmacılar, nane uçucu yağının izole düz kas kasılmalarını inhibe etme kabiliyetinin, kalsiyumun kas hücrelerine girişini engellemesinden kaynaklandığına inanmaktadır.

Bu üründeki bileşikler, bağırsak detoksifikasyon bakterileri üzerinde inhibitör etkisi nedeniyle karın şişkinliği ve mide ve bağırsak gazını azaltır. Bu bileşikler bağırsak spazmında da etkilidir.

Pedia-Cramps de bulunan tıbbi bitkiler, çeşitli etkili bileşenlerinden dolayı etkin maddeler birbirlerini etkilemeden veya müdahale etmeden sindirim sistemi sorunları tedavisinde kullanılabilir. Pedia-Cramps deki bileşikler mide içindeki yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olarak, şişkinlik semptomlarını ortadan kaldırır. Şişkinlik gibi sindirim sistemi komplikasyonlar kontrolü anneler ve bebekler için yararlı etkileri olacaktır.

Anetol, fenkon, mentol, chamazulene ve apigenin flavanoidi içeren Pedia-Cramps, antispazmodik etkileri ve alt yemek borusu sfinkter tonusunun düşürülmesi ile mide gazlarının giderilmesini kolaylaştırır. Ayrıca, nane da bulunan mentol, muhtemelen kalsiyum antagonist etkisine bağlı olarak, Kolonun düz kaslarının gevşemesine neden olur.

Pedia-Cramps de bulunan uçucu yağlar, mide duvarının mukoza zarına etkisi ile, vagus sinirinin aktivitesini artırarak mide motilitesinin şiddetini artırır ve böylece mide ve bağırsakta gaz çıkışına neden olur ve sindirim sistemi salgılarını artırır ve sonunda karın şişkinliğine ortadan kaldırır ve aynı zamanda yiyeceklerin sindirimini hızlandırır ve gıdaların fermantasyonunu önler ve mide ve bağırsak gazını giderir.

Pedia-Cramps'ın diğer avantajları , alkol, yapay tatlandırıcılar ve sodyum bikarbonatın (kabartma tozu) kullanımının olmamasıdır, bu özellikle bebeklerde ve çocuklarda bu ürünün tüketimini sağlayacaktır.

Bu üründeki bileşikler, yüksek orandaki karvon nedeniyle, gaz giderici özelliğine sahiptir. Aynı zamanda, apigenin flavanoidi varlığı nedeniyle siklooksijenaz inhibisyon özelliğne de sahiptir.

Ağrı Kesici

Pedia-Cramps de kullanılan kekik sıvı özü, kalsiyum kanallarını bloke ederek, bu iyonun girişini azaltır ve böylece sindirim sistemindeki potasyum klorürun neden olduğu kasılmayı azaltır.

Aynı zamanda kekik sıvı özü potasyum kanallarını bloke ederek, potasyumun hücreden normal çıkışını inhibe eder ve böyle sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumun kutupsuzlaşma ve salınmasına neden olur. Sonuç olarak, sindirim sistemin kas spazmı azaltarak ağrını etkin bir şekilde giderilmesini sağlar.

Mentol içeren Pedia-Cramps, kappa-opioid reseptörlerinin aktivitesine bağlı olarak, ağrı sinyalinın akışı ve transferini engeller. Nane özü, midenin asit sekresyonunu azaltarak ağrıyı azaltır. Bu ilaç, oksitosin ve prostaglandinlerin neden olduğu kasılmaları inhibe ederek ağrı kesici etkiye sahiptir.

Mide Mukozasını Korumak

Midenin asit salgısının artması, mide mukozal hasarın ana nedenidir. Midenin asit salgısının ve peptik ülser hastalığının arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Nane özü, kas kasılmasını ve hatta vasküler kasılmayı gevşeterek sinir sistemini etkiler. Ayrıca nane antispazmodik bir etkiye sahiptir, alt yemek borusu sfinkter tonusun düşürür, karındaki şişkinliği azaltmaya ve yiyecekleri sindirmeye yardımcı olur ve mide ve bağırsak gazını giderir.

Pedia-Cramps de bulunan bileşikler yara üzerinde proteinlere bağlanarak, mide asidi, pepsin ve safra tuzlarına karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu ürün tabaka oluşturarak aynı zamanda onikiparmak bağırsağı ve mide mukozasını örter ve korur.

Mide Asidinin salgısını Azaltmak

Parietal hücreler, mide asidinin salgılanmasını uyarmak ve inhibe etmek için çoklu reseptörlere sahiptir. Mide asidinin salgılanmasını etkileyen faktörlerin reseptörlere bağlanması, hücre içi süreçlerde değişime yol açar. Bu yüzden hepsinin amacı mide asidinin üretim miktarındaki ve salgılanmasını değiştirmektir.

Histamin, paryetal hücrelerin yüzeyinde histamin 2 reseptörüne (H2) bağlandıktan sonra, hücre içi cAMP düzeyini arttırarak, ara proteinleri fosforile eden protein kinazı aktive eder ve sonuç olarak mide asidi salgısını artırır.

Mentol ve menton içeren Pedia-Cramps, fosfolipaz C'nin inaktivasyonuna, fosfatidil inositol-bisfosfat dekompozisyonu engellenmesine, diasilgliserol (DAG) ve inositol trifosfat (IP3) oluşumuna neden olur ve hücre içi kalsiyum azalmaya neden olur. Başka bir deyişle, bu ürün hücrelerde H2 reseptörleri üzerinde histamin ile rekabet ederek pentagastrin ve diğer uyarıcı asit sekresyonunu inhibe eder.

Midede asit üreten ve mideye asidik bir ajan olan hidrojeni enjekte eden bir dizi hücre vardır ki bu hücrelere hidrojen pompası denir. Pedia-Cramps de bulunan bileşikler, hidrojen pompasını inhibe eder ve mide asidi üretimine izin vermez. Ayrıca midede bulunan asidi nötralize eder ve bu yüzden mide yanmasına hemen tedavi etmek için kullanılır.

Ayrıca Pedia-Cramps, mide paryetal hücre sekresyonun yüzeyinde H + / K + / ATPase enzim sistemini inhibe ederek daha az mide asit sekresyonuna veya mide asit sekresyonunun inhibisyonuna neden olur. Bu üründeki mentol bir antihistamin gibi hareket eder ve hücre içi cAMP düzeyini düşürerek protein kinazi deaktive edilebilir ve sonuçta mide asidi salgılanmasını azaltır. Üründeki nane özü, paryetal hücrelerin zarındaki kalsiyum kanalları üzerindeki etkiyle ve kalsiyuma geçirgenliği azaltarak hücre içi kalsiyum seviyesinde azalmaya yol açar ve böylece midenin asit sekresyonunu azaltır.

Mide Bulantısı Önleyici

Pedia-Cramps de bulunan bileşikler, CNS'de dopamin reseptörlerinin postsinaptik blokaj yoluyla dopamin stimülasyonunun etkilerini önler ve bulantısı önleyici etkiye sahiptir. Pedia-Cramps, mide ve özofagus sfinkterini dinlenme yeteneğini artırır ve pilorik sfinkterin gevşemesine neden olur. Başka bir deyişle alt sfinkter, bulantı ve kusmayı önlemek için özofagus ve mide arasında bir gevşemeye neden olur.

Bu ürün, dopamin reseptörlerinin (CTZ mide bulantısı merkezinde bulunan) inhibisyonu ile birlikte parasempatik uyarımın etkilerine sahiptir. Aynı zamanda bir serotonin reseptör antagonisti (HT3) olabilir.

Pedia-Cramps, parietal hücresinde H2 reseptörleri üzerindeki histaminin etkisini bloke eder. Öte yandan, yarpuz'deki bileşikler mide kasılmaları azaltır, amma sindirim sistemin aktivitesini artırır.

Bu üründeki bileşikler antiserotonin etkilere sahiptir ve serbest radikallere karşı inhibitör etkileri ile kusmayı önler.

Kekikte bulunan maddeler, gastrointestinal hareketlerin arttırılması, asit ve nötr olan toksinlerin emilmesi, mide ve bağırsak reaksiyonları ve buna bağlı bulantı, kusma ve ishal engellemede önemli rollere sahiptir.

Oksidatif stres bulantıda çok önemli bir rol oynar, buna dayanarak, Pedia-Cramps'ın bazı bulantısı önleyici etkileri bu üründe kullanılan bitkilerde antioksidan bileşiklerin varlığına bağlıdır.

İlacın anti-enflamatuar etkisi, siklooksijenaz ve lipoksijenaz yollarını inhibe ederek araşidonik asit metabolizmasını önler. Bundan dolayı, bu ürünün anti-enflamatuar etkileri, prostaglandinler ve lökotrienlerin üretimini inhibe ederek olabilir.

Zufa otunda bulunan bileşikler, antihistaminik etkileri vardır. Antihistaminikler kusmayı azaltmada etkili olduğundan dolayı bu mekanizma Pedia-Cramps'ın bulantı önleyici aktivitesinde etkilidir. Bu etki antidopamin aktivitesine bağlı olabilir, ayrıca dopamin reseptörlerinin inhibisyonu bulantı önleyici aktivitesini de etkilidir.

İlaçtaki mentol kas gevşetici ve özellikle kalın bağırsakta sindirim sistemindeki kaslar üzerinde antispazmodik etkiye sahiptir ve bağırsakta gaz çıkışını kolaylaştırarak karın ağrısını azaltır.

İshal Tedavisi

İshal, dünya çapında özellikle çocuklarda en önemli sağlık sorunlarından biridir ve çocuk ölümlerinin çoğunun en sık nedenlerinden biridir. Dünyada pnömoniden sonra, ishal beş yaşından küçükler arasında ölümün ikinci büyük nedenidir. Çocuklarda ishalin en sık görülen nedeni viral enfeksiyon veya bakteriyel toksinlerdir. Birçok çalışmada bazı bitki ekstrelerinin biyolojik aktivitesi üzerindeki antidiyareik etkilerini kanıtlamıştır.

Kekik içeren Pedia-Cramps, antispazmodik özellikleri ile, bağırsak hareketlerini yavaşlatır ve bağırsak salgılarını azaltır ve sonuç olarak antidiyareik özelliklerine sahiptir

Bu üründeki dişotu (Trachyspermum copticum) antimikrobiyal aktivitesi ile patojenik mikroorganizmaların büyümesini önler.

Pedia-Cramps, sindirim sistemden su emilimini artırarak antidiyareik etkisini gösterir. Bu yüzden, Pedia-Cramps'ın olumlu etkisi çocuk ishali tedavisinde bağırsak emilimini iyileştirme üzerindeki etkisine bağlı gibi görünmektedir. Ayrıca gram negatif bakteriler gibi birçok patojen bakterileri inhibe etme yeteneği sayesinde, maddelerin emilimini artırır.

Yarpuz da bulunan pülegon, menton ve neo-menton grupları, hücre zarının geçirgenliğini değiştirerek ve bakteri hücre duvarı tahrip ederek, bakterilerin hücre yapısının polisakkarit, yağ asitleri ve fosfolipitlerin bozulmasına neden olur. Bundan dolayı bu mekanizma, patojen bakterileri üzerinde olumsuz etkisi ile ishali iyileştırır.

Etanol, aseton ve fenolik bileşikleri içeren bu üründeki kullanılan dişotude, psödomonas, escherichia coli, klebsiella ve stafilokok aureus gibi birçok bakteriyi kontrol etmede etkilidir. Bu bileşikler hücre duvarını ve proteinleri tahrip ederek, zar enzimlerinin fonksiyonuna müdahale ederek ve bakterilerin DNA ve RNA üretimini etkileyerek onları yok eder.


Kaynaklar

 • Apariman, Sirirat, Sawinee Ratchanon, and Budsaba Wiriyasirivej. "Effectiveness of ginger for prevention of nausea and vomiting after gynecological laparoscopy." Journal-Medical Association of Thailand 89, no. 12 (2006): 2003.
 • Balunas, Marcy J., and A. Douglas Kinghorn. "Drug discovery from medicinal plants." Life sciences 78, no. 5 (2005): 431-441.
 • Hanzel, D., H. Reggio, A. Bretscher, J. G. Forte, and P. Mangeat. "The secretion‐stimulated 80K phosphoprotein of parietal cells is ezrin, and has properties of a membrane cytoskeletal linker in the induced apical microvilli." The EMBO journal 10, no. 9 (1991): 2363-2373.
 • Hosseinzadeh, Hossein, Mohammad Ramezani, and Ghollam-abass Salmani. "Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of Zataria multiflora Boiss extracts in mice and rats." Journal of ethnopharmacology 73, no. 3 (2000): 379-385.
 • Houghton, Peter J. "The scientific basis for the reputed activity of Valerian." Journal of Pharmacy and Pharmacology 51, no. 5 (1999): 505-512.
 • Kahrilas, Peter J. "Gastroesophageal disease and its complications, including Barrtes metaplasia." Sliesenger and Fordran's Gastrointestinal and Liver Disease; Pathophysiology, Diagnosis, Management (2002).
 • Manusirivithaya, S., M. Sripramote, S. Tangjitgamol, C. Sheanakul, S. Leelahakorn, T. Thavaramara, and K. Tangcharoenpanich. "Antiemetic effect of ginger in gynecologic oncology patients receiving cisplatin." International Journal of Gynecological Cancer 14, no. 6 (2004): 1063-1069.
 • Nagulakshmi, S., N. B. Shankaracharya, J. P. Naik, and L. J. M. Rao. "Studies on chemical and technological aspects of ajowan aspects (Trachyspermum ammi)." J food sci techol mysore 39 (2000): 277-81.
 • Nobakht, A., J. Norani, and A. Safamehr. "The effects of different amounts of Mentha pulegium L.(pennyroyal) on performance, carcass traits, hematological and blood biochemical parameters of broilers." Journal of Medicinal Plants Research 5, no. 16 (2011): 3763-3768.
 • Sagdic, O., A. G. Karahan, M. Ozcan, and G. Ozkan. "Note: effect of some spice extracts on bacterial inhibition." Food Science and Technology International 9, no. 5 (2003): 353-358.
 • Seyler, David E., Joseph L. Borowitz, and Roger P. Maickel. "Calcium channel blockade by certain opioids." Toxicological Sciences 3, no. 6 (1983): 536-542.
 • Srivastava, K. C., and T. Mustafa. "Ginger (Zingiber officinale) in rheumatism and musculoskeletal disorders." Medical hypotheses 39, no. 4 (1992): 342-348.
 • Vand Yousefi, J., A. Nasir Ahmadi, and A. R. Jasby. "Biological activity of plant essential oils." Res Dev J 29 (1995): 28-30.
 • Wingertzahn, Mark A., Khalil U. Rehman, Waseem Altaf, and Raul A. Wapnir. "Zinc as a potential enteroprotector in oral rehydration solutions: its role in nitric oxide metabolism." Pediatric research 53, no. 3 (2003): 434.
 • Ziaei, N., N. Amir Mozafari, H. Kouhsari, A. Moradi, A. Tabarai, T. Dadgar, S. Livani, and M. Arab Ahmadi. "Prevalence of Campylobacter jejuni in Diarrhea samples in Gorgan, East north of Iran." Medical Laboratory Journal 2, no. 2 (2008).

İletişim

Sevgili dostlar iletişim hatlarımız her zaman soruları cevaplamaya ve görüşlerinizi almaya hazırdır. Bize yazın. Görüşlerinizi özenle değerlendirerek en kısa sürede size bilgi verelim. Bize mesajınızı göndermek için lütfen aşağıdaki formu kullanın.

E-Posta

Müşteri Bölümü: clients@parsiteb.com Hekimler Bölümü: physicians@parsiteb.com Bayiler Bölümü: resellers@parsiteb.com

İletişim Hattı

Müşteri Bölümü:

Telefon: (+98) 71-38306090

Hekimler Bölümü:


Telefon: (+98) 51-37648693
Cep Telefonu: (+98) 915-6510022

Bayiler Bölümü:


Telefon: (+98) 51-37648693
Cep Telefonu: (+98) 915-6510022

Adres

Bozorgmeher Cad. 15Yasaman sok,
Sajad Bulvarı. No:18., Mashhad,
Khorasan Razavi, Iran