Doktorlar İçin Açıklama

Uzmanlar, depresyon, stres ve anksiyete arasında yakın bir ilişki olduğuna ve stresli ve endişeli olanların depresyona yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanıyorlar. Bazen stres depresyonun ortaya çıkmasını kolaylaştırır. 2020 yılına kadar, depresyonun, kardiyovasküler hastalıktan sonra dünyada ikinci önde gelen ölüm nedeni olacağı söyleniyor. Bu istatistikler, akıl sağlığı ve psikolojik sorunların istenmeyen ve uygunsuz tedavisine daha fazla dikkat çekmek için bir uyarı sinyalidir.

Parsiteb 9, damıtık bitkisel Parsi Teb A.Ş., tarafından modern bilimsel yöntemlere dayanarak 9 farklı tıbbi bitkiden Trachyspermum afficinalis, Citrus aurantium, Echium amoenum, Crocus sativus, Melissa officinalis, Saccharum officinarum, Cichorium intybus, Rosa damascena ve Cinnamomum zelanicum üretilmiştir, bu ürün akıl hastalıklarının tedavisi için etkilidir. Her 100 ml Parsiteb 9, timol, sitronellal, limonene, krosin, antosiyanin, cichoriine, kersetin, sinamaldehid ve oktakosanol içerir (Belirtilmelidir akıl hastalıkların tedavisinde etkili olan her bir bileşen bitkinin uçucu yağı ifade edilmiş).

Bu damıtık bitkisel ürünün diğer kullanımları aşağıdaki gibidir:
Depresyon, anksiyete, alzheimer, stres ve yorgunluk, obsesif kompulsif bozukluk ve Parkinson gibi akıl sağlığı sorunlarıın tedavisi ve aynı zamanda hafıza geliştirme.

Klinik testlerin ilk aşamaları, pılot deneme ile kaç kez yapıldı. Bu amaç için ürün, hastaların diyetinde takviye olarak kullanıldı. Tekrarlanan kontroller sonucunda bu ürünün akıl sağlığı ve psikolojik sorunları olan hastalarda pozitif etkisi kanıtlandı. Bu ürünün doktorlar ve hastalar tarafından başarı oranı hakkındaki araştırmalar ve raporlara göre, test edilen insanların %80'inde, diyet alarak hastalığın semptomlarını tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu ürünün diğer insanlar için minimum performansı, akıl hastalığının ilerlemesini önlemek olmuştur.

Bu ürün günde 1 bardak (80-100 ml) öğle yemeğinden 2 saat önce tüketilir, ilaç almak için en uygun zaman susuzluğun yüksekliğindedir (susuz hasta ürünü daha fazla emebilir). Belirtilmelidir Parsiteb 9'un kullanım süresi ve mükemmel sonuca ulaşmak için, kişinin hastalıklarının süresi, diğer hastalıkların varlığı veya yokluğu, hastanın yaşı, gözlem ve hastalığın derecesine bağlıdır. Genel olarak orta düzeyde bir hastalık için, süre bir aydır. Bu ürün kabızlığı olan kişiler için tavsiye edilmez.


Parsiteb 9'un Farmakolojik Etkileri ve Eetki Mekanizması

Hafıza Geliştirme

Araştırmalar, Parsiteb 9'daki fenolik asit bileşikleri, esterler, flavonoidler, monoterpenler ve seskiterpenlerin, hipokampusta ve beynin diğer bölgelerinde adrenerjik reseptör fonksiyonunun modüle edilmesinde ve azaltılmasında rol oynadığını göstermektedir (Nakajima, 2016) ve GABA, serotonin ve adenosin gibi diğer nörotransmiter sistemlerine müdahale edebilir (Carrettiero, 2009). Bu bileşikler aynı zamanda beyin hipokampüsünün oluşumunda GABA sinaptik nörotransmiterlerinin emilimini ve salınmasını da etkiler (Ortiz, 1999). Beyinde fizyolojik hafıza eğitimi, nöral aktiviteden ve nöronlar arasındaki sinaptik iletimin duyarlılığındaki değişikliklerden kaynaklanır. Beyin yaralanmaları, dünyadaki en yaygın engellilik nedenlerinden biridir ve bu da ailelere birçok masraf getirmektedir (Watts, 2013). Bu yaralanmalarda nöronların ölümü nörolojik bozukluklara ve engellere yol açabilir. Yaralanmaların başlıca etkilerinden biri, vasküler yırtılma ve glia hücrelerin ölümüdür ve bunlar artmış intrakraniyal basınç (kafa içi basınç), hipoksi (kanda oksijen eksikliği) ve iltihap gibi sekonder semptomlarla ilişkilidir (Quirié, 2013). Çalışmalar, serbest radikallerin salınımının ve nörotransmitterlerin alışılmadık uyarılmasının, primer ve sekonder yaralanmaların indüksiyonuna katkıda bulunduğunu göstermektedir (Magenta, 2013). Hipokampal yapı, temporal lobun iç yüzeyinde yer alan ön beynin bir parçasıdır ve yaşlanma sürecinde ve beyin hasarlarında beynin diğer kısımlarından daha fazla değişime uğrar (Okada, 2013). Hipokampal, sistemdeki piramit hücreleri oksijen eksikliğine çok duyarlıdır ve genel iskemiden sonra hücre ölümüne maruz kalır (Kirino, 1982). Bu işlemin devam ettirilmesi, süperoksit, hidroksil ve hidrojen peroksit gibi serbest radikallerde artışa neden olur, bu da hücre zarının bozulmasına ve lipid peroksidasyonunun artmasına ve nöronların ölümüne neden olur (Bromont, 1989). Bu bileşikler sadece hipokampus yapısı üzerinde destekleyici etkilere sahip değildir, aynı zamanda Parkinson hastalığında nöronların tahribatını ve ölümünü de önler. Ayrıca, nöronal dejenerasyon ve ölüm yaşlanmayı veya nörodejeneratif hastalıkları önler (Makobongo, 2014). Parsiteb 9'un antioksidan aktivitesi, beynin korteksindeki lipitlerin peroksidasyonunu azaltır (Suhaj, 2006). Parsiteb 9 da bulunan verbascoside, histamin ve araşidonik salınımını ve prostaglandin E2 üretimi inhibe eder ve bunu yaparak bir anti-enflamatuar ajan olarak hareket eder (Santoro et al., 2008). Ayrıca bu madde glutamat nörotoksisitesini ve skopolaminin neden olduğu hafıza bozukluğun azaltır. Dopamin, hafızada yer alan mekanizmalar ve sinaptik formülasyonunda potansiyel bir substrat olarak tanıtılmıştır (Jay, 2003). Antosiyanin, flavonoidler, aglikonlar ve gamma-yağ asitleri dopamin salgılanmasını uyararak, hafızayı artırır. (Funes et al., 2009). Ek olarak, flavonoidler beyinde kan akışını geliştirir ve hafızaya ve öğrenme yeteneğine katkıda bulunur. Flavonoidlerin beyin fonksiyonlarına etkilerinin olası mekanizmaları, hücre sağkalımında etkili süreçlerle ilişkileri, farklılaşma ve hafıza oluşumudur. Bu nedenle, Parsiteb 9'un birçok flavonoid içerdiği düşünüldüğünde, hafıza ve öğrenme artışı olumlu etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Alzheimer tedavisi

Alzheimer hastalığı (AD) yavaş yavaş ortaya çıkan geri dönüşümsüz bir nörodejeneratif bozukluktur ve onun sonucu hafıza kaybı, olağandışı davranış, kişilik değişiklikleri ve düşünme yeteneğini azaltmaktır (Parihar, 2000). Şu anda, AD'de en çok kabul edilen tedavi stratejisi kolinesteraz inhibitörleridir, bu beyinde asetilkolin düzeyini artırmak için asetilkolinesteraz enzimlerini inhibe edebilir. Asetilkolinesteraz inhibitörleri arasında rivastigmin, takrin, dopedel ve galantamin bulunur. Süperoksit, hidroksil ve hidrojen peroksit gibi serbest radikallerin salınması, hücre zarlarının tahrip olmasına, lipid peroksidasyonunun artmasına ve nöronların ölümüne neden olur (Bromont, 1989) ve böyle yaşlanma sürecini ve beyin hasarını artırır. Parsiteb 9 da bulunan antioksidan bileşikler, oksidatif stresi azaltarak serbest radikaller ve antioksidan sistemi arasındaki dengeyi oluşturur ve böylece hücrelerin bozulmasını ve yaşlanma sürecini önler (Bassett, 200). Parsiteb 9'un içinde kullanılan bitkiler ile ilgili özelliklerinden biri, asetilkolinesteraz enziminin inhibisyonu veya oksidatif stresin inhibisyonu yoluyla sinir koruyucu etkilerin uygulanmasıdır. Mesela, ilacın içerdiği kuersetin serbest radikalleri inhibe etme özelliğine sahiptir (Trofimiuk, 2005). Parsiteb 9 bileşikleri yüksek düzeyde fitokimyasallar, fenol, karotenoidler ve tiyoller içerir. Bu bileşikler serbest radikallerin işlevini inhibe etmede önemli bir rol oynar (Benhammou, 2013). Tarçının içerdiği iki önemli etkin madde sinamik aldehit ve epicatechin (kateşin), alzheimer hastalığının nedeni olan Tau proteininin birikmesini önler. Demansa neden olan bu protein, nöronların iç haberleşmesi sorunlara neden olur ve bazı beyin dokularının birlikteliğini ve işbirliğini bozar (Frydman, 2011). Bu nedenle, vücudun çeşitli antioksidanların varlığına rağmen, vücudun bağışıklık sistemi serbest radikalleri ortadan kaldıramamakta ve dış kaynaklardan antioksidanlar tedarik edilmeye ihtiyacı vardır ki takviyeleri ile temin edilebilir. Bundan dolayı, bu ürünün yüksek miktarda kullanılması antioksidanlar nedeniyle tavsiye edilir. Bitkisel antioksidanlar genellikle daha az komplikasyon ve daha iyi tedaviler üretirler (Schaffer, 2005).

Parkinson, alzheimer'den sonra ikinci en yaygın ilerleyici nörodejeneratif hastalık olarak kabul edilir. Parkinson, dopamin (bir tür nörotransmitter) üreten beyin hücrelerinin analizinden kaynaklanan bir nöromüsküler bozukluktur. Genellikle orta yaş hastalığıdır (60 yaş ve üzeri). Başka bir deyişle, dopamin seviyesinde bir azalma ve sonuç olarak beyindeki beyin bezlerindeki dopamin ve asetilkolin dengesindeki rahatsızlık, hastalığın semptomlarına yol açar. Dolayısıyla, beynin önemli miktarda enerji ve oksijen ihtiyacına bağlı olarak, striatum doku oksidatif hasara karşı hassastır ve yüksek yaşlarda beynin oksidatif stresini artırmak Parkinson hastalığının nedenidir (Victor et al., 2001). Oksidatif stres, pro-oksidanların oluşumu ve yıkımı arasındaki dengesizliğin ve hücresel antioksidan koruyucu mekanizmaların azaltılması ile hücre hasarına ve hafıza kaybına neden olabilir (Cunnane et al., 2009). Bu ilaç'daki bileşikler, beyindeki monoamin oksidaz enzimini inhibe ederek, dopamin, serotonin ve hafif epinefrinin parçalanmasını engeller, böylece hastalığın etkinliğini azaltır. Verbascoside, PC12 hücrelerinde MPP+ (1-metil-4-fenilpiridinyum iyonu)'dan kaynaklanan nörotoksisiteye karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Bu madde Kaspaz-3'ün (caspase-3) aktivasyonunu ve hücre dışı peroksit hidrojen miktarını azaltarak ve mitokondriyal hücre membranı potansiyelini artırarak, hücrelerde MPP+ (1-metil-4-fenilpiridinyum iyonu) tarafından uyarılan apoptoz ve oksidatif stresi engeller. Bu sebeple Parkinson gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde yararlı olabilir (Sheng et al., 2002). Parsiteb 9 antioksidan bileşikleri, oksidatif stresi azaltarak nöronların apoptozunu azaltabilir ve bu yüzden mekansal hafıza artırır ve Parkinson hastalığını iyileştirir. Parsiteb 9 da bulunan bileşikler antioksidan özelliklerinden dolayı, mikroglia aktivasyonunu inhibe ederek iltihabı önlemek için, dopaminerjik nöronların dejenerasyonu ile bağlı olarak kullanılırlar. Ayrıca, enflamatuar faktörleri dismutaz oluşumunu kontrol ederek, hastalığa karşı etkilerine sahip olurlar.

Stresi Azaltmak

Psikiyatride depresyon, belirli durumlara göre bir semptom veya semptom setini ifade eder, bu da ruh halini normal durumdan üzüntüye değiştirmesine neden olur ve şiddetine veya süresine bağlı olarak, hastalık yapabilir (Kohler et al., 2014). Depresyonun patofizyolojik nedenleri çok karmaşıktır. Ancak son zamanlarda, norepinefrin, dopamin ve serotonin gibi beynin monoaminal nörotransmiter sistemindeki majör bozukluk depresyonun ana nedenidir (Guan and Liu, 2016). Nörotransmiterlerin sekresyonunu azaltmak, reseptörlerinin ekspresyonunu ve işlevini bozmak, beyin kaynaklı nörotropik faktörün (BDNF) ekspresyonunun azaltılması gibi nörojenezde yer alan nöroendokrin anormallikleri, endojen opioid disfonksiyonu, gabrajik ve glutamarjik sistemdeki değişiklikler, tip ve sitokin sekresyon seviyesinde değişiklikler ve gece ritimlerinde rahatsızlıklar depresyonun nedenleri arasındadır. Sitral, limonen ve karyofillen oksit dahil olmak üzere Parsiteb 9 içindeki bileşen, PC12 nöron hücrelerini hücre ölümlerinden koruyabilir. Oksidatif stres birçok nörolojik bozuklukta nöronal dejenerasyonun ana nedenidir (Sims, 1996; Behl,1999). Oksidatif stres DNA'ya zarar verir, lipit ve protein oksidasyonunu artırır ve nörodejeneratif hastalıklara önemli bir katkıda bulunur (Behl, 1999). Milyonlarca insan her yıl nöronal dejenerasyonla ölmektedir. Bu nedenle, oksidatif stresi azaltmak ve nöronal dejenerasyonu azaltmak için antioksidan bitkisel ilaçların kullanılması, nörolojik bozuklukların tedavisi için çözümlerden biri olabilir (Balunas, 2005; Behl, 1999).

GABA, genellikle nöronal stimülasyonu inhibe eden veya zayıflatan, inhibe edici bir rol oynayan memelilerin merkezi sinir sisteminde önemli bir nörotransmiterdir. Çalışmalar, GABAARGIC sisteminin ve GABA reseptörünün kaygıyla ilgili en önemli sistem olduğunu göstermiştir. Parsiteb 9 da bulunan bileşikler, merkezi sinir sisteminin nöronal membranındaki GABA reseptörünün moleküler bileşenlerine bağlanır ve klor kanalının açılmasına neden olur. Bu şekilde anksiyolitik (kaygı gideici), yatıştırıcı ve kas gevşetici etkiler uygular (Kuroda et al., 2000). Ayrıca, valproik asit, amidon dahil olmak üzere Parsiteb 9 içindeki bileşikler, GABA seviyeyi azaltarak ve sinir sisteminde reseptörlerin bağlanmasını zayıflatarak stres ve anksiyeteyi azaltır (Houghton, 1999).

Aynı zamanda sinir sisteminde GABA'yı ayrıştıran ve azaltan transaminaz enzimini de inhibe eder ve beyindeki GABA seviyelerini artırır (Rezaie, 2010). kumarin ve limonen gibi flavonoidler ve fenolik asitler serum kortikosteron seviyelerini düşürür ve GABA seviyelerini artırır (Feliu-Hemmelmann, 2013). Böylece, antidepressant, anksiyolitik ve hipnotik etkileri vardır (Hanrahan, 2003). Öte yandan flavonoidler benzodiazepin reseptör agonistleri olarak etki eder ve bu nedenle etkilerini gösterir (Akhlaghi, 2011). Ayrıca, Parsiteb 9 da bulunan flavonoidler heptamethoxyflavone (HMF1), BDNF'yi artırır ve BDNF depresyonun patofizyolojisinde önemli bir rol oynadığı için, depresyon tedavisinde de etkili olabilir (Nakajima et al., 2016).


Kaynaklar:

 • Akhlaghi, M., Shabanian, GH, Rafieian-Kopaei,M., Parvin, N., and Saadat, M. 2011. Citrus medica Blossom and Preoperative Anxiety. Rev Bras Anestesiol, 61: 6: 702-712
 • Balunas MJ, Kinghorn AD. Drug discovery from medicinal plants. Life Sci. 2005; 78: 431−41.
 • Bassett CN, Montine T.J. Lpoproteins and lipid peroxidation in Alzheimers disease. J Nutr Health Aging. 2003: 7(1):24-9.
 • Behl C. Alzheimer›s disease and oxidative stress: implications for novel therapeutic approaches. Prog Neurobiol. 1999; 3: 301-23.
 • Benhammou N, Ghambaza N, Benabdelkader S, Atik-Bekkara F, Panovska K. Phytochemicals and antioxidant properties of extracts from the root and stems of Anabasis articulata. International Food Research Journal 2013; 20(5): 2057-63.
 • Bromont C, Marie C, Bralet J. Increased lipid peroxidation in vulnerable brain regions after transient forebrain ischemia in rats. Stroke 1989; 20: 918–24.
 • Carrettiero DC, Da Silva SM, Fior-Chadi DR. Adenosine modulates alpha2-adrenergic receptors through a phospholipase C pathway in brainstem cell culture of rats. Auton Neurosci 2009; 151(2): 174-7.
 • Cunnane, S.C., Plourde, M., Pifferi, F., Bégin, M., Féart, C., and Barberger-Gateau, P. 2009. Fish, docosahexaenoic acid and Alzheimer's disease. Prog Lipid Res, 48(5):239-56
 • Dietz BM, Mahady GB, Pauli GF, Farnsworth NR. Valerian extract and valerenic acid are partial agonists of the 5-HT5a receptor in vitro. Brain Res Mol Brain Res 2005; 138(2): 191-7.
 • Dorman, HJ Damien, Müberra Koşar, Kirsti Kahlos, Yvonne Holm, and Raimo Hiltunen. "Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars." Journal of agricultural and food chemistry 51, no. 16 (2003): 4563-4569.
 • Feliu-Hemmelmann, K., Monsalve, F., Rivera, C. 2013. Melissa officinalis and Passiflora caerulea infusion as physiological stress decreaser. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 6, 444-451.
 • Frydman-Marom, Anat; Levin, Aviad; Farfara, Dorit; Benromano, Tali; Scherzer-Attali, Roni; Peled, Sivan; Vassar, Robert; Segal, Daniel; Gazit, Ehud (2011). Dawson, Ted, ed. "Orally Administrated Cinnamon Extract Reduces β-Amyloid Oligomerization and Corrects Cognitive Impairment in Alzheimer's Disease Animal Models". PLoS ONE 6 (1): e1656.
 • Funes, L., S. Fernández-Arroyo, O. Laporta, A. Pons, E. Roche, A. Segura-Carretero, A. Fernández-Gutiérrez, and V. Micol. "Correlation between plasma antioxidant capacity and verbascoside levels in rats after oral administration of lemon verbena extract." Food Chemistry 117, no. 4 (2009): 589-598.
 • Guan, L.P., Liu, B.Y. 2016. Antidepressant-like effects and mechanisms of flavonoids and related analogues. Eur J Med Chem, 4; 121:47-57.
 • Hanrahan JR, Chebib M, Davucheron NL, Hall BJ, Johnston GA. Semisynthetic preparation of amentoflavone: a negative modulator at GABAA receptors. Bioorg Med Chem Lett. 2003; 13(14): 2281-4.
 • Hosseinzadeh H, Hassanzadeh-Moghaddam AR. Muscle relaxant and hypnotic effects of salvia Leriifolia benth leaves extract in mice. Khorasan Razavi, Iran J Basic Med Sci. 2001; 4(3): 130-8.
 • Houghton PJ. The scientific basis for the reputed activity of Valerian. J. Pharm. Pharmacol. 1999; 51: 505-12.
 • Jay TM. Dopamine: A potential substrate for synaptic plasticity and memory mechanisms. Prog Neurobiol 2003; 69(6): 375-90.
 • Jung HY, Yoo DY, Kim W, Nam SM, Kim JW, Choi JH, et al. Valeriana officinalis root extract suppresses physical stress by electric shock and psychological stress by nociceptive timulationevoked responses by decreasing the ratio of monoamine neurotransmitters to their metabolites. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014: 14: 476-82.
 • Kandel, E.R., Markram, M., Matthews, P.M., Yuste, R., and Koch, C. 2013. Neuroscience thinks big (and collaboratively). Nature Reviews Neuroscience, 14:659–664.
 • Kalbitzer, J., Frokjaer, V.G., Erritzoe, D., Svarer, C., Cumming, P., Nielsen, F.A., Hashemi, SH., Baaré, W.F., Madsen, J., Hasselbalch, S.G., Kringelbach, M.L., Mortensen, E.L., and Knudsen, G.M. 2009. The personality trait openness is related to cerebral 5-HTT levels. Journal homepage, 45: 280-285.
 • Kirino T. Delayed neuronal death in the gerbil hippocampus following ischemia. Brain Res1982; 239: 57–69.
 • Köhler, O., Michael, M, D., Benros, E. 2014. Effect of Anti-inflammatory Treatment on Depression, Depressive Symptoms, and Adverse Effects a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Psychiatry, 71(12):1381-1391.
 • Kuroda, E., Watanabe, M., Tamayama, T., and Shimada, M. 2000. Autoradiographic Distribution of Radioactivity from 14C-GABA in the Mouse. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, 48:116–126.
 • Magenta A, Greco S, Gaetano C, Martelli F. Oxidative Stress and MicroRNAs in Vascular Diseases. Int J Mol Sci 2013; 14: 319-46.
 • Meneses A, Perez-Garcia G, Ponce-Lopez T, Tellez R, Castillo C. Serotonin transporter and memory. Neuropharmacology. 2011; 61(3):355-363
 • Nakajima, M., Ogawa, M., Amakura, Y., Yoshimura, M., Okuyama, S., and Furukawa, Y. 2016. 3, 5, 6, 7, 8, 3', 4'-Heptamethoxyflavone reduces interleukin-4 production in the spleen cells of mice. Biomed Res, 37(2):95-9.
 • Okada T, Kataoka Y, Takeshita A, Mino M, Morioka H, Ken Takeshi Kusakabe KT, et al. Effects of Transient forebrain ischemia on the hippocampus of the mongolian gerbil (meriones unguiculatus): an immunohistochemical study. Zoological Science 2013; 30(6):484-9.
 • Ortiz JG, Natal JN, Chavez P. Effects of Valeriana Officinalis Extracts on 3H] Flunitrazepam Binding, Synaptosomal [3H] GABA Uptake, and Hippocampal [3H] GABA Release. Neurochemical Research November 1999; 24 (11): 1373-8.
 • Parihar MS, Hemnani, T. Alzheimer s disease pathogenesis and therapeutic interventions, J Clin Neurosci. 2004; 11 (5): 456-67.
 • Quirié A, Demougeot C, Bertrand N, Mossiat C, Garnier P, Marie C, et al. Effect of stroke on arginase expression and localization in the rat brain. Eur J Neurosci 2013; 37(7): 1193-202.
 • Rezaie A, Pashahzahdeh M, Ahmadizadeh C, Jafari B, Jalilzadeh M. Study of Sedative and Anxiolytic Effect of Herbal Extract of Nardostachys jatamansi in Comparison With Diazepam in Rats. J Med Plants 2010; 9(4): 169-74. [in Persian]
 • Riedel E, Hasel R, Ehrke G. Inhibition of GABA catabolism by valerenic acid derivatives. Planta Med 1982; 46(4): 219-20.
 • Santoro, A. 2008. Taxpayers’choices under studi di settore: what do we know and how we can interpret it? Giornale degli economisti e annali di economia, 67 (2): 161-184
 • Schaffer S, Schmitt-Schillig S, Müller WE, Eckert GP. Antioxidant properties of diterranean food plant extracts: geographical differences. J Physiol Pharmacol 2005; 56(l):115-24.
 • Sims NR. Energy metabolism, oxidative stress and neuronal degeneration in Alzheimer’s disease. Neurodegeneration. 1996; 5: 435−40.
 • Sheng, G., Pu, X., Lei, L., Tu, P., Li, C. 2002. Tubuloside B from Cistanche salsa rescues the PC12 neuronal cells from 1-methyl-4-phenylpyridinium ion-induced apoptosis and oxidative stress.
 • Soomro, G. M., Altman, D., Rajagopal, S., and Oakley-Browne, M. 2008. Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) versus placebo for obsessive compulsive disorder (OCD). Cochrane Database Syst Rev 1, CD001765.
 • Suhaj, Milan. "Spice antioxidants isolation and their antiradical activity: a review." Journal of food composition and analysis 19, no. 6 (2006): 531-537.
 • Swedo, S. E., Schrag, A., Gilbert, R., Giovannoni, G., Robertson,M.M., Metcalfe, C. 2010. Streptococcal infection, Tourette syndrome, and OCD: is there a connection? PANDAS: horse or zebra. Neurology 74(17), 1397–1398 author reply 1398–1399.
 • Trofimiuk, E., Walesiuk, A. Braszko, JJ., St Johns wort diminishes cognitive impairment caused by the chronic restraint stress in rast.pharmacol Res. 2005;51 (5):239-46.
 • Van Eldik LJ, Watterson DM. Calmodulin and calcium signal transduction: an introduction. 1st. New York: Academic Press. 1998; pp: 1-15.
 • Victor, M., and Ropper, A. 2001. Adams and victor’s principles of neurology. 7th ed. London: McGraw-Hill, 158-65.
 • Watts LT, Lloyd R, Garling RJ, Duong T. Stroke Neuroprotection: Targeting Mitochondria. Brain Sci 2013; 3: 540-60.

İletişim

Sevgili dostlar iletişim hatlarımız her zaman soruları cevaplamaya ve görüşlerinizi almaya hazırdır. Bize yazın. Görüşlerinizi özenle değerlendirerek en kısa sürede size bilgi verelim. Bize mesajınızı göndermek için lütfen aşağıdaki formu kullanın.

E-Posta

Müşteri Bölümü: clients@parsiteb.com Hekimler Bölümü: physicians@parsiteb.com Bayiler Bölümü: resellers@parsiteb.com

İletişim Hattı

Müşteri Bölümü:

Telefon: (+98) 71-38306090

Hekimler Bölümü:


Telefon: (+98) 51-37648693
Cep Telefonu: (+98) 915-6510022

Bayiler Bölümü:


Telefon: (+98) 51-37648693
Cep Telefonu: (+98) 915-6510022

Adres

Bozorgmeher Cad. 15Yasaman sok,
Sajad Bulvarı. No:18., Mashhad,
Khorasan Razavi, Iran